Kommerkors en duurzaamheid

Iotspot heeft Kommerkors gevraagd om een device vorm te geven dat de moderne kantoormedewerker helpt bij vinden van een werkplek. Het device maakt gebruik van The Internet of Things (IoT): in de werkbladen wordt een apparaatje ingebouwd dat verbonden is met internet. De medewerker ziet met een app op zijn telefoon in één oogopslag welke werkplekken beschikbaar zijn en kan deze alvast reserveren.

Het ontwerp laat goed zien hoe Kommerkors samen met iotspot let op duurzaamheid.

De duurzame iotspot
iotspot streeft naar duurzaamheid in haar producten. In deze eerste fase ligt de focus op minimale milieubelasting bij productie en het creëren van de mogelijkheid om onderdelen van het device aan het einde van de levensduur geschikt te maken voor hergebruik. Daarom zijn weloverwogen keuzes gemaakt voor de gebruikte materialen, het productieproces en in het design.

Productie en assemblage
Er is voor gekozen het grootste deel van de productie en assemblage in Nederland te laten plaatsvinden. Daarmee wordt zo veel mogelijk veilig gesteld dat wordt voldaan aan de Europese milieurichtlijnen. Bijvoorbeeld de richtlijn voor de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS: Restriction of Hazardous Substances) die grenzen stelt aan het gebruik van onder andere lood, kwik en cadmium in elektronische apparatuur voor de Europese markt. Maar ook andere milieuwetgeving met betrekking tot onder andere afvalstoffen en energiebesparing maken dat productie in Nederland duurzamer is dan elders in de wereld/lage lonen landen.

Materiaalkeuze
De behuizing van iotspot wordt gemaakt van ABS (acrylonitril-butadieen-styreen), waarvan onder andere ook Lego wordt gemaakt. Dit materiaal heeft, naast esthetische kwaliteiten, veel duurzame eigenschappen. Het is zeer vormvast bij de productie, waardoor weinig verlies van grondstof door misvormingen optreedt. Daarnaast is het slagvast, dus gaat niet snel kapot. Bovendien is het goed recyclebaar en kan het na gebruik eenvoudig worden omgevormd tot nieuwe producten.

Het venster in het midden is gemaakt van PC (polycarbonaat). Deze kunststof wordt onder meer voor veiligheidsbeglazing en het vizier van motorhelmen gebruikt. Hiervoor is gekozen omdat deze kunststof goed UV-bestendig is en een hoge kleurechtheid heeft, wat vooral bij plaatsing van de iotspot nabij ramen de levensduur vergroot. Bovendien is het, net als de behuizing van ABS zeer slagvast en goed recyclebaar.

Om hergebruik mogelijk te maken, is het nodig dat de materialen zo homogeen mogelijk zijn. De genoemde kunststoffen worden daarom niet gemengd, er worden geen composieten gebruikt en de verschillende gebruikte materialen van de behuizing zijn volledig van elkaar te scheiden.

Design
Bij het ontwerpen van de verschillende onderdelen van iotspot is rekening gehouden met het uitgangspunt dat het product eenvoudig en goed kan worden gerecycled. Naast de duurzame en homogene materiaalkeuze, is er ook voor gezorgd dat de afzonderlijke onderdelen demontabel en vervangbaar zijn. Door gebruik te maken van schroefverbindingen in plaats van een kliksysteem kan een iotspot bij beschadiging ook gedeeltelijk worden vernieuwd. Ook zijn bijvoorbeeld de afbeeldingen/iconen op iotspot niet op de behuizing geprint, maar als los onderdeel toegevoegd. Het materiaal van de behuizing wordt daardoor niet vervuild met inkt, lak of lijm.

Circulaire productie en grondstoffenpaspoort
Met het oog op een meer circulaire economie heeft iotspot zich voor de toekomst als doel gesteld alleen nog producten te produceren van grondstoffen die zijn teruggewonnen uit afgedankte producten. Daarvoor is in eerste instantie een statiegeldsysteem ingesteld: alle iotspots worden na gebruik ingenomen door de producent, zodat de grondstoffen kunnen worden gescheiden en weer in de productieketen worden opgenomen.

Naast zuiver materiaalgebruik is het daarom ook nodig dat de verschillende materialen goed herkenbaar zijn. Voor de iotspot wordt gewerkt aan het opstellen van een “grondstoffenpaspoort”. Het idee van zo’n paspoort is dat als je grondstoffen efficiënt wil terugbrengen in de kringloop, dit alleen lukt als deze goed herkenbaar zijn in de producten. In een dergelijk paspoort wordt dan aangegeven welke materialen in het product zijn gebruikt; hoeveel en in welke samenstelling. De onderdelen van iotspot zullen in de toekomst ook zo veel mogelijk worden voorzien van materiaalcodes, zodat de verschillende materialen goed zijn te identificeren.